NærMiljøForum Moltemyr

Samarbeid er viktig, og for å samarbeide godt, må vi kjenne hverandre. NærmiljøForum er en arena for å bygge relasjoner, bli kjent, informere og koordinere aktiviteter i nærmiljøet

Moltemyr Nærmiljøsenter er en del av nettverket Der du bor (Se www.derdubor.org som består av 10 Nærmiljøsenter på Sør-Østlandet og foreningen Sarepta m.fl.)
 
 Som frivilligsentral har vi et mandat fra Stortinget og Kulturdepartementet:
 Frivilligsentralene skal
 1. stimulere til frivillig innsats,
 2. være åpne møteplasser for befolkningen og
 3. være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.

For å oppfylle det i vår bydel, etablerer vi nå NærmiljøForum Moltemyr som kvartalsvis møteplass for nøkkelpersoner.
Andre steder gir dette god effekt der mange samarbeider for å skape gode nærmiljø.  Vårt håp er at dette også kan styrke alt det gode arbeidet som allerede drives i området.
 
I samarbeid med lokale aktører vil vi skape gode aktiviteter for alle som til enhver tid bor i vårt nærmiljø, og Nærmiljøsenteret har et helhetlig nærmiljøperspektiv for vår virksomhet.

NærmiljøForum er en møteplass der vi knytter kontakt, deler kort info og får et overblikk over aktiviteter i nærmiljøet.
Styret jobber nå med rekruttering av medarbeidere og frivillige som vil bidra i arbeidet i hele bydelen.
Velkommen til å dele, lytte og foreslå!

Vi serverer kaffe, te og frukt og programmet er enkelt

Her er presentasjonen fra første NærmiljøForum Moltemyr i 2023

Moltemyr Nærmiljøsenter 2023 11 10 Kort


Kontakt

Postboks 1821, 3703 SKIEN
4844 Arendal

Organisasjonsnummer
932251434

Sosiale media

2024 © Moltemyr Nærmiljøsenter